جمشید شوکت

نام ونام خانوادگی: جمشید شوکت
سمت: مدیر مستقل حسابرسی داخلی
سطح تحصیلات: فوق لیسانس
سال تولد: ۱۳۵۰
سال پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۹۳
سال انتصاب: ۹۷

 

سوابق :

۱- عضو کانون کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی

۲- مدیر مالی شرکت بن رو

۳- مدیر مستقل حسابرسی داخلی شرکت بن رو

اطلاعیه فروش ویژه سایپا

شرايط فروش اینترنتی انواع محصولات سايپا

مناقصه ها و مزایده ها

سايت خريد الكترونيكي خودروسازي سايپا

سايت مزايده الكترونيكي خودروسازي سايپا