مجتبی زمانی

نام ونام خانوادگی: مجتبی زمانی

سمت: معاون فنی و مهندسی

سطح تحصیلات: فوق لیسانس

سال تولد: ۱۳۵۳

سال پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۹۰

سال انتصاب: ۱۳۹۴

 

سوابق:

۱- مسئول برنامه ریزی شرکت توسعه نیرو گاهی پردیس

۲- کارشناس مسئول مهندسی شرکت ایران خودرو

۳- مدیر تولید خطوط چیرمن و کوراندو شرکت بن رو

۴- مدیر پروژه راه اندازی خطوط مونتاژ سایپا ۱۳۱ بن رو

۵- مدیر پروژه مونتاژ فیات و مدیر مونتاژ

۶- مدیر مونتاژ وانت ۱۵۱ و آریو بن رو

اطلاعیه فروش ویژه سایپا

شرايط فروش اینترنتی انواع محصولات سايپا

مناقصه ها و مزایده ها

سايت خريد الكترونيكي خودروسازي سايپا

سايت مزايده الكترونيكي خودروسازي سايپا