سید عقیل عطارد

نام ونام خانوادگی: سید عقیل عطارد

سمت: معاون اداری و توسعه منابع انسانی

سطح تحصیلات: کارشناسی مهندسی شیمی

سال تولد: ۱۳۵۷

سال پیوستن به گروه سایپا: ۱۳۹۰

سال انتصاب: ۹۶

سوابق:

۱- مدیر پروژه شرکت بین المللی APEC (حوزه نفت و گاز پتروشیمی و کشتی سازی)

۲- مدیر کیفیت نیک سان ۳- مدیر تولید رنگ شرکت بن رو

اطلاعیه فروش ویژه سایپا

شرايط فروش اینترنتی انواع محصولات سايپا

مناقصه ها و مزایده ها

سايت خريد الكترونيكي خودروسازي سايپا

سايت مزايده الكترونيكي خودروسازي سايپا